Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 geloofs

3yk voort, dat, binnen 30 jaaren, het Euangelie van Christus, allen Volken onder den Hemel gepredikt was. Col. 1: 23.

6. Andere Godsdiensten heeft men zien verdwynen, maar het Christendom is beftendig gebleeven tot op deezen dag, in weerwil van alle aanvallen, die op het zelve gedaan zijn.

V. Kan men de Waarheid van den Christelyken Godsdienst uit de Rampen, den Jooden overgekomen, bewyzen?

A. Ja: want waarom zyn hun zo. veele Rampen overgekoomen, zo het niet is, om dat ze Jezus van Nazareth, als den Rotfteen des heils, verworpen hebben?

1. De zonde immers die de oorzaak deezer Rampen is, moeten zy vóór XVII Eeuwen gedaan hebben: want toen hebben hunne Rampen een begin genoomen. Dit is zo duidelyk, dat fommige Jooden het zelfs erkend en daarom gefteld hebben, dat de Joodfche Natie, federt de tyden of na den dood Jezus van Nazareth, zo ongelukkig is geweest, om dat veele 'Jooden in hem geioofd hebben.

2.. Het moet een Natiönaale Zonde geweest zyn: want de ftrafFen zyn over geheele Natie gekoomen.

3. Het moet een zonde geweest zyn, zwaarder, dan de Jooden ooit te vooren

ge-

Sluiten