Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 17

gedaan hebben: want nooit is hun zulk een geweldige en langduurige verdrukking overgekoomen.

4. Zy hebben die zonde gedaan, juist toen dé tyd van 's Messias komst verfcheenen was : want dat die tyd gekomen was, wierd van de Jooden ten dien dage algemeen erkend.' Josephus getuigt, in het zevende Boek van den Joedfchen Oorlog, Hoofdft. XII. „ dat niets zo zeer hen tot den Oorlog tegen de Romeinen opwekte, dan dat ze in dien tyd, volgens de Voorzeggingen der Propheeten, den Messias verwagtten." Het lag zo vast in dén zin der Jooden,, dat de Messias onder den tweeden Tempel zou geboorcn worden, dat veele, na de verwoesting van denzeïven,' geloofd hebben, dat de Messias gekoomen ware op denzeïven dag , toen Jerufalem verwoest wierd, volgens het zeggen van Bereschith Rabba op Genef. 30. 41. Het is ook' opmerkelyk, dat zig nooit vóór, maar wel na de komst van Jezus, valfche Mesfiasfen hebben opgeworpen. De laatere Jooden hebben ook beleeden, dat de komst van den Messias voorby zy ; maar dat hy zig om hra'èh zonden niet openbaart.; Men kan B ook

Sluiten