Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï$ GELOOFS-

ook onmogelyk ontkennen, dat de Scepter en Wctgeever al lang van Juda zy gewecken. Gene/. 49, of dat de LXX Jaarweeken , hoe men die ook neemt, lang voorby zyn. Dan, 91 De vierde Monarchie is daarenboven1 reeds lang verdweenen. Dan. 2.

5. Het was ook, voorzegd, dat de Jooden, om de verwerping van den Messias, zulke rampen zouden overkoomen: Jef. 8: 14, 15. En waarom worden anders , in verfcheiden Propheetien, groote Rampen, die de Joodfche Natie konden overkoomen , met de komst van den Messias zamengevoegd? Jef. 61. 1, 2. Jcr. 30. by wien men, vers 21 , de belofte vind van 's Messias komst, en, vers 2,2, een belofte aan hun, die in hem gelooven zouden; ja, vers 23, 24, eene bedreiging van een langduurend oordeel, waar omtrent zy zeer onagtzaam verkeeren zouden, tot in het laatfte der dagen; maar dan zoude de Heer alle de gejlagten Israèls tot een God zyn, en hun Verlosfer , gelyk in het volgende Hoofdeel beloofd word. Zie ook Dan. 9. 24—27. Dus zyn dan die dagen gekoomen, waar in Israël zit zonder Koning, en zonder Forst, en zonder offer; om dat ze hun niet bekeeren tot den

Hee-

Sluiten