Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 G e l o o f s-

theus, Markus,Lukas en Joannes^ En Ireneus leefde niet alleen kort na de tyden der Apostelen, maar was ook een Leerling van Po.licarpus, die een eigen Leerling van Joannes geweest is.

V. Dan, men is verpligt te erkennen, dat 'er valfche Historiën, en Wonderwerken verzonnen zyn , om het Christendom te bevestigen ?

A. Zyn dan daaróm de waare Historiën en Wonderwerken onwaaragtig?

Hoe veel Fabelen hebben niet de Joodfche Meesters verzonnen, die in den Talmud te vinden zyn! En hebben zig

veele Geleerden niet beyverd, om al het onwaaragtige te ontdekken en te verwerpen?

V. Maar het Euangelie" beveelt dingen te gelooven, die niemand gezien heeft: by;voorbeeld, de Verzoekingen van Christus in de woeftyn, en in Gethfemane.-

A. Die Gefchiedenisfen kunnen evenwel waaragtig zyn: want Jezus heeft dezelve naderhand aan zyn Dicipelen bekend gemaakt. De Israëliten hebben

ook veele dingen geloofd, 'die Mosesalleen gezien heeft.

V. Men kan U tegenwerpen, dat in de Gefcbiedenis van Jezus ongeloofly-

ke

Sluiten