Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. si

ke dingen voorkoomen; by voorbeeld, dat Jezus geboorte veel beweeging in de waereld zou' gemaakt hebben, en, 3° jaaren daar na, zou Joannes de Dooper, ' zyn eigen Bloedverwant, hem niet gekend hebben. Joan. I. 33.

A. 1. Ik antwoorde, dat God wilde, dat Jezus eenigen tyd lang tegen de woede der Jooden zoude beveiligd blyven : hierom kreeg hy öok by zyne befnydenis eenen Naam, die by de Jooden zeer gemeen was.

1. Misfchien dagt men ook, dat Jezus mede in Bethlehems Kindermoord was omgekoomen: dit fchynt te blyken uit Jer. 31. 15. Rachel weent over haare kinderen, zy weigert haar te~haten troosten over haare kinderon, em dat ze niet en zyn, eigenlyk ftaat 'er: om dat hy niet is, namenlyk de Messias.

3. De aandagt der Jooden bepaalde zig weinig tot Jezus Geboorte: want ze ftonden in dat begrip, dat de Messias eerst aan hunne Overften moest geopenbaard worden. Joan. 7. 48, 49.

4. Jezus is te Nazareth opgevoed, een zeer gefchikte. plaats om verborgen te blyven, dewyl die Stad weinig in het oog liep. Dit is waarfchynlyk de reden, waarom Joseph en Maria, al te voo-

B 3 ren,

Sluiten