Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^4 G £ J, ü o F S-

a. De Joodfche Leeraars ftelden 'er zelfe hunne bedreigingen tegen.

3. En de Waarheid mag en moet, op Gods gezag, ernftig aanbevoolen worden : want dit deeden ook Moses en de Propheeten.

V. Maar de Apostelen hebben geyverd, om het Euangelie uit te breiden, vermids zy de Beftuurders der gemeenfchaplyke goederen waren, cn dus veel belang daarin hadden.

A. 1. De gemeenfchap van goederen ftrekte zig zo ver niet uit, als men fomtyds opgeeft: waarfchynlyk bepaalde die zig alleen tot zulke goederen, waar van de Christenen geen gebruik konden hebben wegens de aanftaande Verwoesting van Jeruzalem: althans zy ging niet tot allen. 1. Cor. 16. 1.

1. De giften waarin ook geheel willekeurig. Hand. 5. 4.

3. En die gemeenfchap van goederen bleef Ook niet op den duur. Bygevolg is die tegenwerping van geene kragt.

V. Maar veele Menfchen werden tot het Christendom gebragt zonder redelyke overtuiging: want de Apostelen gaaven den Menfchen geenen tyd tot onderzoek.

A. 1. Het laatfte is volkomen valsch;

want

Sluiten