Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 27

noodig: want Jezus of de Heilige Geest zou met de Kerk zyn tot aan de voleinding der Waereld?

A. Dit is niet te verftaan van een geduurige ingeeving; maar van eeri byzondere leiding en bewaaring: en dit is, ten bewyze, dat de Chrisiclyke Godsdienst de waare is, in vericheiden lotgevallen der Christenen genoegzaam gebleeken.

V. Maar de Messias is aan de Jooden beloofd; hy moest zig daarom ook duidelyk aan dezelven openbaaren : dan, als wy het Nieuwe Testament inzien , verneemen wy, dat Jezus zeer duidelyk vóór Pilatus beleedt: wie hy was; ma&r tot de Jooden fprak hy zeer bedekt,

A. Wy ftaan toe, dat Jezus fomtyds niet klaar fprak: dan dit deedt hy niet zo zeer in het begin, als wel in het laatfte van zyne bediening , om de woede der Jooden niet meer gaande te maaken.— Jezus heeft zig anders door zyn Leer en Wonderwerken duidelyk genoeg aan de Jooden geopenbaard.— Hy heeft zo duidelvk aan die Natie ontdekt, wie hy ware, dat ze hem gekruist hebben, om dat hy zeide, den Messias, Gods eigen Zoon, te zyn.

V. Maar zo men U tegenwerpt, dat

Je-

Sluiten