Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3 GELOOFS-

Jezus en de Apostelen nu eens de Leer der Jooden gebouwd, en dan wederom afgebrooken hebben , naar dat hun dit te pas kwam: by voorbeeld, Jezus is befneeden, hy heeft het Pafcha gegeeten, en de Feesten ibygewoond: dit laatfte hebben ook de Apostelen gedaan, zelfs na den dood van C hristus : evenwel beeft men dat alles daarna weerfprooken en afgefchaft: des ik vraage: hoe zal men dan op zulke Grondleggers der Kerk ftaat maaken ?

A. i. Ik antwoorde, dat Jezus en de Apostelen zig, voor eenen tyd, aan de Joodfche Wetten moesten houden, tot dat den dag der affchaffing daar ware.

s. En. fchoon het Nieuwe Testament met Jezus dood begon, zo is egter de geheele affchaffing van den Ouden Godsdienst , eerst door de verwoesting van Stad en Tempel , als openlyk, van den Hemel vernietigd verklaard: want in de helft van de week des Romeinfchen Oorlogs, deed de Messias het Jlagtoffer en het fpysofer ophouden. Dan. 9. 27.

3. En genoomen, de Apostelen hebben, nog na den dood van Christus, den Ouden Godsdienst uit verkeerde toegeeflykheid te veel begunstigd; dan kan een Jood hier uit nog geen zwaarigheid

ont-

Sluiten