Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis.

ontkenen: ivant men kan A-Sron en Salomon ook van verkeerde toegeeflykheid befchuldigen.

V. Maar kan een redelyk Mensch gelooven, dat alle Leden van den aanzienlyken Raad der Jooden zo buitenfpoorig godloos waren, dat zy iemand zouden gekruist hebben, die duidelyk bleek de Messias, Gods eigen Zoon, te zyn? Is 'er wel zulk een voorbeeld van Godloosheid te vinden in alle de Eeuwen der Waereld ?

A. Ik antwoorde, dat het in de daad een Godloosheid was zonder voorbeeld! De rampen, die 'er op gevolgd zyn,hebben ook haar weergae niet. Dan men waane egter niet, dat het onmogelyk ware, dat de Jooden tot zulk een boosheid .vervallen konden. Zie de Voorzegging in Pf. n 8. ca. Zach. ik 10. Ik voege hier by, dat het gros der Jooden vrywillig blind is geweest: want, hadden zy Jezus gekend als den Heer der heerlykheid, ze zouden hern niet gekruist hebben, i Cor. 2. 8. Maar zy lagen onder het oordeel der vetblinding Jef. 6. 9, io. 'Er . waren ook onder de Leden' van den Raad, die niet mede inftemden in het vonnis over Jezus. Luk. *$■ §i\

V.

Sluiten