Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 geloofs-

V. Maar zo Jezus onfchuldig geweest is, waarom heeft Pilatus hem dan veroordeeld? Pilatus was immers een Stadhouder der Romeinen, die groote agting hadden voor het Regt, en hy was verpligt van zyn Stadhouderfchap rekenfchap te geeven. Of vreesde hy den oproer der Jooden? Dit fpreekt het Nieuwe Testament zelfs tegen: want het leert ons, dat Pilatus geenzins, op het verzoek der Jooden, het Opschrift boven het kruis wilde veranderen; en ten hunnen fpyte liet hy toe, dat het Lichaam van Jezus door de Vrienden begraaven wierd.

A. Hierop kan men antwoorden, dat Pilatus den Heere Jezus vyfmaal onfchuldig verklaard heeft, en hy zou Jezus niet veroordeeld hebben, had hy het ongenoegen van Tiberius niet gevreesd, waar mede de Jooden hem bedreigden, zeggende : indien gy deeze loslaat, zo zyt gy des Keizers vriend niet, een ïegelyk , die zig zeiven Koning maakt, weder/preekt den Keizer. Joan. 19. 12.

Uit de gunst,, die Pilatus aan Jezus Vrienden bewees, bleek, hoe zeer hy door zyn geweeten befchuldigd wierd.— En is zyn rampzalig uiteinde niet een fpreekend bewys, dat hy zig had fchul-

dig

Sluiten