Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. gr

dig gemaakt aan het bloed van den onfchuldigen Jezus?

V. Dan, het Nieuwe Testament fpreekt het Oude tegen, by voorbeeld: Jesus zegt: dat David van de toonbrooden gegeeten heeft ten tyde van Abjathar, Mark. a. 25, 26. maar dit is gefchied ten tyde van Achimelech i Sam. ar. 6.

A. 1. Misfchien heeft Abjathar ook Achimelech geheeten.

a. En het blykt ook, uit 1 Sam. 23. 6. dat Abjathar te gelyk met zynen vader gediend heeft: ook zyn 'er meermaalen twee Hoogepriesters te gelyk geweest, a Sam. 8. 17.

V. Men kan tegenwerpen, dat fommige plaazen uit het Oude Testament in het Nieuwe verkeerd worden aangehaald : byvoorbeeld, men vindt Matth. a. 17, 18. de plaats uit Jer. 31. 15, 16. 0p den Kindermoord van Bethkhem geduid, en Jeremias fpreekt geenzins van Bethlehcm, maar van Rama. Had hy op den Kindermoord van Bethlehem gezien, dan zou hy niet Rachel, maar Lea weenende hebben ingevoerd. '£r is ook niets in het geheele verband van dat Hoofdeel te vinden, dat ons doet denken aan een geval van Bethkhem.

A.

Sluiten