Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ga GELOOFS-

A. Dat deeze geheele Voorzegging m de dagen van den Messias vervuld moest worden, is aireede getoond. (Bladz. ai.) Men wyze ons één geval aan, waar op' deeze Propheetfie beter geduid kan worden , " dan op den Kindermoord van Beih-

'icb'gni. Én kon dit moordgefchrceuw

van Bethlehem niet gepast, als zeer groot, vertoond worden, zo dat het tot Rama

o verklonk? Of heeft Rachel, niet

zo wel als Lea, het huis Israëls gebouwd? Rutb. 4. 11. Lea's Kinderen kunnen zo wel Rachels Kinderen genoemd worden, als Lea de Moeder van Joseph. Gerief. 37. 10. Rachel wordt weenende ingevoerd, om dat zy by Bethlehem begraaven is. Genef. 35. 19. Het is waar uit het geen (Bladz. ai) gezegd js, dat deeze Voorzegging op Israëls herftelling in het laatfte der dagen ziet ; maar kon God de zekerheid van die gebeurtenis niet bevestigen door eene andere, die in vroegen tyd was voorgevallen? God had den Messias tegen alle verwagting wedergebragt uit 's Vyands land, hoewel men dagt, dat hy was omgekoomen in den Kindermoord van Bethlehem: en alzo was 'er dan ook verwagting voor Israëls Nakomelingen. Zulks vind men ook vers a, vérgel. vers 4 en 5.

V. Cy

Sluiten