Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 Geloof s-

en dus bekwaam tot zyn dienst gefchaa-pen. Genef. 1. 26.

V. Heeft de Mensch dat Beeld nog?

A. Neen: Adam, en in hem het ganfche Menschdom, zyn door den val dwaas en boos geworden. Dit is zelfs van fommige Jooden erkend, en wy kunnen in dit geval , van hunne verklaaringen over fommige plaatzen gebruik maaken: by voorbeeld, Menasse ben Israël fchryft over Genef. 8. 21. aldus: „ lk zal voortaan den Aardbodem niet meer vervloeken, om des Menfchen wille: want de lust des Menfchen is boos van zyne Jeugd af, dat is, van dien tyd af, dat hy uit het lichaam zyner Moeder voortkomt: want, zo dra hy de borsten zuigt, volgt hy zyne begeerlykheid al, en nog een jong kind ,zynde, word hy van toorn, nyd, haat en allerlei ondeugden ingenoomen, waar aan die tedere jaaren onderheevig zyn." Dezelfde Menasse ben Israël drukt zig over Pf. 51. 7. dus uit: het zy men dit verftaat van Eva, die de gemeene Moeder geweest is, 't zy David dit alleen van de zyne gezegd hebbe ; hy heeft daar door te kennen willen geeven , dat de zonde,

af-

Sluiten