Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B e l y d e n i s. 37

nis 't ware natuurlyk, en van ons onaffcheidelyk in dit leeven zy. Hierom heeft Eva, na de bedreeven misdaad, in zonde ontvangen, en zo veelen, als 'er naderhand gebooren zyn, zyn niet voortgebragt volgens den regel, die met de regte Reden overeenftemt, maar naar de beroerde en begecrlyke geneigdheden. " Aben Ezra zegt over Job 14. 4. De zin van die plaats is deeze : „ ik ben in ongeregtigheid gebooren, om dat een Mensch uit een onreine zaak gevormd word." Dus is dan de ganfche Waeretd voor God verdoemelyk. Pautus heeft dit beweezen tegen het Joodendom uit de Schriften des Ouden Testaments. Rom. 3. 9—19. Het voorftel vers 9. word beweezen vers 10—18. Een Jood raogt foms voorwenden, datalle die plaatzen uit het Oude Testament op andere Volken zagen : maar deeze bedenking gaat Paulus zeer voorzigtig tegen vers 19.

V. Is het zo ellendig met het Menschdom gelegen, dan kan niemand zalig worden.

A. Niemand kan zalig worden, zonder voldoening aan Gods Geregtigheid en zonder vernieuwing naar Gods Beeld.

C 3 V. Moet

Sluiten