Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 Ge e o o f s-

V. Moet 'er dan volftrekt aan GoDf Gerechtigheid voldaan worden ?

A. Ja: de Wet moet gehoorzaamdworden in alle haare deelen, trappen en geduurzaamheid. ■—, En de Straf moet ook volkoomen gedraagen worden, en wel zo, dat God onder het lyden der ftraffe verheerlykt worde.

V. Zou het niet genoeg zyn, zo men Go o, in het vervolg gehoorzaamde; of moet ook de verzuimde Pligt daarenboven herfteld worden?

A. De verzuimde Pligt moet noodzaaklyk herfteld worden: anders zou God het Schepfel, voor een gedeelte , van de yerpligting tot zynen dienst ontheffen; en kon dat gefchieden', dan kon. God ook, om die zelfde reden, het Schepfel, geheel en al, van de verjpligting tot zynen dienst ontdaan.

V. Maar als een Schepfel zyn' verzuimden Pligt eens herftelde, en Gode in het vervolg gehoorzaamde, zou het Godlyk Regt dan volkoomen voldaan zyn?

A. Neen : want de Zonde is meer dan een pligtverzuim : zy is eene wederfpannigheid tegens God, eene verlochening van alle zyne Deugden; en daarom moet God tegen dezelve zyn,

on-

Sluiten