Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i2 geloofs-

is; van welken God zegt: „ hoed u voor zyn aangezigt, en zyt zyne femme gehoorzaam, en verbittert hem niet. enz. Wie kan nu dit alles op eenen gefchapen Engel duiden ? Van deezen Engel wenschte Jacob den zegen over zyn twee Klein - Zoonen Genef. 48. 16, Dit zoude Jacob niet gedaan hebben, zo die Engel niet de waare God was. Zie Jef. 63. 16. — De Heilige Geest word ons hier befchreeven, als de derde Perfoon, en zo hy ook geen Perfoon was, dan kon hy niet van God gezonden worden. Jef. 48. 16. Hy komt ons hier ook voor als de waaragtige God, als Israëls Leidsman; want zo leezen wy vers 14. Gelyk een beest dat afgaat in de vallyen, heeft ze Geest des Heeren ruste gegeeven. Wie was nu Israëls leidsman ? wie anders, als Jehova, de waare God. Zie Deut.

93, 13,

V. Maar waarom word dan de tweede Perfoon, de Zoon genoemd?

A. Om dat hy, op een onbegrypelyke wyze, uit den eerften Perfoon beftaat, het geen de Bybel Geboorte noemt Spreuk. 8. 24. De Wysheid, die hier, fprcekende, word ingevoerd, is geenzins de wezenlyke Wysheid van God, die

een

Sluiten