Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 43

een Eigenfchap van zyn Weezen is: want die is wel zo eeuwig als God zelf, maar niet gebooren. Men wyze ons eene plaats, waar in van een Eigenfchap Gods gezegd word gebooren te zyn. En indien hier de Wysheid van God gemeend wierd, hoe vreemd is dan de uitdrukking in vers 35. Dit zou veel beter van Gods Genade, dan van Gods Wysheid kunnen gezegd worden. Het is naauwelyks der moeite waardig, te toonen, dat hier de Wet niet bedoeld word: want men kan zo weinig van de Wet, als van den Mensch zeggen, dat die eeuwig is 5 yergelyk Spreuk. 1. 2.0—26, en vers 28.

V. Waarom word de derde Perfoon, peest genoemd ?

A. Om dat hy, op een onbegrypelyke wyze, uit den Vader en den Zoon beftaat. Daarom word hy in het Oude Testament genoemd de Geest van Gods mond. Pf' 33- 6* de Adem des Aimagtigen. Job. 33. 4. en in het Nieuwe Testament word dit een Uitgang genoemd. Joan. 15. 26.

V. Dus zou 'er dan een Godlyke Borg mogelyk weezen ?

A. Niet alleen mogelyk; maar hy is ens ook beloofd en gegeeven ! Het is Jezus van Nazareth., gebooren uit de

Ma-

Sluiten