Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 G e l o o f s-

aanmerkt, dat het grondwoord ook een' Prins of Vorst betekenc, en dan meeneri fommige Jooden, dat Abraham^ en anderen, dat Davio het onderwerp vari deezen Pfalnï zy. Dan, de egte betekenis van het grondwoord is een Priester; en offchoon het fomtyds eenen Prins of Vorst uitdrukt, zo betekent het egter • nooit een' Koning; maar wel eenen, die minder dan een Koning is. En dat men hier by de gewoone betekenis van het grondwoord blyven moet, blykt, om dat hy, die hier word aangefprooken, vergéleeken word by Me lc in ze dek. Anders zegge men ons, in welken zin en met welken nadruk kan Abraham of DAvid gezegd worden, een Vorst te zyn naar de Orde van Melchizedëk? JBehalven dat ook de Inhoud en het Verband van den geheelen Pfalm duidelyk aantoont, dat dezelve op den Messias ziet. Het eerfte vers kan niet met eenigen nadruk van iemand anders, dan van den Messias, verklaard worden: want 'er is geen voorbeeld, dat God ooit tot een' Engel, veel minder tot een' Mensch gezegd hebbe: „ Zit tot mxne regterband. Deeze aanmerking heeft Panïus vóór ons gemaakt. Hebr. i, 13.

6. De Messias ftelt ook zyne gehoorzaamheid in de plaats der Offerhan-

deno-

Sluiten