Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B e l y d E n i S„. 47

den. Pf. 40. 7, 8. En zyn lyden word ons dik wils afgefchetst met fpreekwyzen, die van de Offerhanden ontleend zyn. Jef. 53. 10. De Messias zou de ongeregtigheid verzoenen,- en eene eeuwig geregtigheid aanbrengen , en daarom het fpysofer en Jlagtoffer doen ophouden. Dan. 9. 24, 27. Dit is de reden, dat alle Offerhanden den Heere een gruwel zouden zyn, wanneer hy het aardfche Heiligdom zoude verlaaten., en zynen Thrqon in den Hemel gevestigd hebben. Jef. 66. 3.- vergel. vers r.

V. Maar de Wet des Heeren word' volmaakt genoemd, Pf. 119. en Pf. 19. 8. en hoe kan dezelve dan afgefchaft worden? dit is immers onmooglyk!

A. David bedoelt in die twee Pfalmen de gantfche Leer der Zaligheid, en niet de Wet der Ceremoniën : want hy ftelt dezelve tegen de Leer der Natuur —• En genoomen , David bedoelde de uitwendige Wet; die zou men in zo verre volmaakt kunnen heeten, om ons te leeren, dat ze zeer gefchikt is, om aan haar oogmerk te voldoen.

V. Maar Moses Wet moet eeuwig duuren, volgens Deut. 29. 29. en dus kan 'er geene affchaffing plaats hebben.

A. Het woord eeuwig betekent dikwils

eenen

Sluiten