Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 49

daarom dikwils onder het denkbeeld van een Dankoffer voorkomt. Pf. 50. 23.

V. Welke Offerhanden zagen dan op den Messias?

A. De Spysoffers en Zoenoffers. De Spysoffers zagen op de daadelyke gehoorzaamheid van den Messias, waar door een eeuwige Geregtigheid is te weege gebragt: alzo de daadelyke gehoorzaamheid altyd met lyden gepaard ging, gelyk het Spysoffer met het Slagtoffer. Maar de Zoenoffers zagen op het lyden van den Messias, waar door een waare Verzoening met God verworven is. Dit fchynt Gabricl te bevestigen, wanneer hy het Slagtoffer en Spysoffer overftelt tegen de ongeregtigheid te verzoenen, en een eeuwige geregtigheid aan te brengen. Dan. 9. 24, 27.

V. Kunt gy in eenige byzonderheden aantoonen, hoe het Zoenoffer op den Messias zag?

A. Het Offerdier , op het welk de zonde voorbeeldig gelegd wierd door het opleggen van de hand op het Hoofd des Diers, verbeeldde den Messias, als belaaden met de zonde zyns Volks. Jef.

53. 6: Het flagten en verbranden

van het Offerdier fchetlte al het lyden van dés Messias lichaam, waar door

D hy,

Sluiten