Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 G E l © o f g

hy, als een lam , wierd ter flagting geleid, vers 7. Het plengen van het

bloed der Offerdieren was een voorbeeld van Messias zielslyden, waar door hy dezelve, als een offerbloed, in den dood heeft uitgeftort, vers 12. -— Met dit bloed ging hy, als de groote Hoogepriester, in het waare Heiligdom, door het gefcheurde voorhangfel van zyn vleesch, op den grooten verzoendag van zynen dbod, ftellcnde zyne ziel ten fchuldoifer, vers

IO- Op den derden dag na zynen

dood, kwam hy, als de groote Hoogepriester, uit het Heiligdom terug, verkondigende, dat de zonde des lands verzoend was. Zach. 3.. 91 jyus js

de Messias geftorven en opgewekt naar de Schriften: want dat Je s ai as in het 53 Hoofdftuk op den Messias ziet, is door zeer veele' Jooden erkend, zelfs in den Talmud, in het Tractaat Sanhedrin. Cap. 11. Het is waar, dat de laatere Jooden van gedagten zyn , dat Jeremias, of de Jooden in hunne tegenwoordige verdrukking, het onderwerp zyn van deeze Propheet»* e: dan , om niet meer te zeggen, ik weet niet, hoe het 9 en 11 vers, met eenigen nadruk, van Jeremias, of van de Jooden in hunne tegenwoordige verdrukking, verklaard

Sluiten