Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ë Ê; f, Y D ËN i s. §f

kl'aaïd kan worden. Wy zouden ons ook nog op andere plaatzen kunnen beroepen, die ook zeer duidelyk van Mesias lyden, dood en opftanding fpreeken, by voorbeeld, op Pf. 8. 6. en 16. 10.

V. Maar is de Messias na zynè % opftartding altoos op aarde gebleeven?

A. Neen: hy ging wederoirt in het Heiligdom, niet om andermaal verzoening te jdoen ; maar ten vertoogë* dat hy, als de waare' Hoogepriester <, de' verzoening had te weeg gebragt., en daar dooiden weg I tot het' Heiligdom gebaand ; dus ging hy in,- als de voorloopér' zyris Volks. Hebr. 6. aö. -—— In dit Heiligdom is hy verhoogd aart Gods regterhand, niet alleen1 als Koning óm over Sioh té regecren, maar ook als Priester',- om altyd voor zyn Volk te bidden : beide deeze Ampten worden zamengevoegd in Pf. no. i, a. ert Zach. 6.- 13. Zo is hy tdan Verhoogd ten Vorst en Zaltgmaaker, om Israël te geeven bekeering én vergiffenis der zonde.

V. Dus zien wy, hoe aan' Gods Geregtigheid voldaan is : maar de zondaar behoort ook naar Gods beeld vernieuwd worden, zal het hem eeuwig wel gaan.

A. Ja; dit is ook noodzaaklyk: daar©m wordt aan elk uitverkooren zondaar D' 3 de

Sluiten