Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55 G e ïi 6 © f s»

de Heilige Geest, als een vrugt vair Jezus Geregtigheid, gefchonken. Die Geest verlicht het verftand, en heiligt den wil door een almagtige werking, die allen tegenftand overwint; zo dat de zondaar hierdoor tot God getrokken word, Hoog/, i. 4. vergel. met Jer. 31. 18. x\llerdüidelykst word . dit geleerd. Ezech. 36. 16, 27. Dus word de Mensch door deeze kragtige werking een nieuw Schepfel , bekwaam tot geestlyke werkzaamheden : want ' zyn hart word daar door bereid tot een goede aarde, gefchikt om het zaad des wooids te ontvangen, en dat geloovig aan te neemen, Matth

V. Wat is het Geloof?

A. Het Geloof is een levendige toeltemming van Gods getuigenis. Jef. 53. 1. De voornaamfte inhoud van Gods getuigenis is tweeledig God ge¬

tuigt , dat de ganfche Waereld voor hem verdoemelyk is ; gelyk voorheen is

beweezen. God getuigt ook van

zynen Zoon, dat die de eenige, algenoegzaame en gewillige Verlosfer is, dat ook al te vooren ij getoond. Het getuigenis van onze ellende te gelooven, zegt alleen de waarheid van dat getuigenis te erkennen : maar wanneer die

er-

Sluiten