Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïee'ydeni g. ,jg|

erkentenis op de regtc wys gefchiedt, dan zullen 'er uit volgen, fchaamte , droefheid en bekommering over de on-

geregtigheid. Het getuigenis van

God omtrent den Verlosfer te geloooven, zegt dat getuigenis levendig toeitemmen: maar zo de toeftemming levendig is, dan volgt 'er uit een toevlugtneemen tot dien Verlosfer, om door hem alleen en geheel gezaligd te worden.

V. Is de Messtas dan een voorwerp van Geloof en Godsdienst ? Dit word immers nergens in het Oude Testament geleerd.

A. Het is immers reeds geblecken, dat de Messias een Godlyke.Borg is. — En hy word ons in het Oude Testament dikwils, als een voorwerp van Geloof en Godsdienst, voorgefteld. Pf. 1. ii. Jef. 1. 13. 14. Jer. 30. 9. ff„r 3. 5. In welke twee laatfte plaatzen God en de Messias worden aangemerkt, als de voorwerpen van denzelfden dienst. Men wyze ons maar eene enkelde plaa-ts aan , waar in G 0 n en een Mensch op die wyze worden zamengevoegd.

V. Maar is de Messias geen Mensch? Hy is ten minsten zodanig naar uw eigen gevoelen: en dan weet Gy de beD 3 drei-

Sluiten