Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 ,G e l o o F afdreiging : Vervloekt is de man , die op eert Mensch vertrouwt. Jer. 17. 5.

A. Ik vertrouw niet op den Messias als op een enkel Mensch, in het afgetrokkene befchouwd; maar ik vertrouw op hem 'als op eenen Godlyken Borg, en is dat niet regt?

V, Wat vcrkrygt men dan door zulk een Geloof?

A. Men word uit, of door het Ger loof voor God geregtvaardigd: men verkrygt, uit genade, vergiffenis van alle zonden, en het regt ten leeven, om de geregtigheid van den Messias, die door het Geloof word aangenoomen, gelyk zulks volledig en zeer nadruklyk geleerd word. Jes. 53. n, En hier word niet alleen van eene Regtvaardiging ge<prooken; maar 'er word rook getoond , dat men door het Geloof geregtvaardigd word : want 'er word gezegd door zyne kennis, dat is , . door die kennis , waar van de Messias het voorwerp is, te weeten, door het Geloof zal men geregtvaardigd worden. Ook word hier de grond der Regtvaardigi ng aan. geweezen , in die woorden : want hy zal alle hunne ongeregtigheid draagen.

V. Gy hebt gezegd, dat men uit gena-

Sluiten