Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 Geloot*

kent het Ploed en den Geest van Christus: en dus het wasfchen met Water beduidt de afwasfching der zonde door Jezus Bloed .en Geest, dat is, de vergiffenis der zonde en heili<nnaaking, De Doop is ook een Zegel, waar door de beloften van de vergiffenis der zonde, en de heiligmaaking bevestigd worden aan een iegelyk , die dezelven geloovig aanneemt. Dit blykt, om dat de Doop genoemd word het bad der wedergeboorte Tit. 3. 5. en de afwasfing der zonde. Hand.. 3*. 16'. Deeze Naamen keren niet, dat de Doop zelf de genade werkt, gelyk de Roomfchen willen: derhalven leert men hier, dat de Doop de genade allerkragtigst verzegelt,

V. Weet Gy die befchryving ook op het Avondmaal toe te pasfen?

A. Ja: de Tekenen in het Avondmaal zyn Brood en Wyn, waar by behooren de Plegtigheden , die daar by

bevoolen zyn. Het Brood betekent

Jezus Lichaam, en de Wyn zyn Bloed. Het breeken van het Brood, en het vergieten van den Wyn, betekenen al het lyden van Jezus lichaam en van zyne

ziel. Als Brood en Wyn aan de

Disgenooten gegeeven worden , betekent zulks, dat Jezus offerhande of zyn lyden

Sluiten