Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 59

den den zynen zo volkoomen behoort, als of zy in eigen perfoon hadden geleeden, en Go de voor hunne zonde genoeg gedaan : daarom zeide Jezus, by het overgeeven van het Brood en van den Wyn : „ dit is myn lichaam, dat voor u verbrooken ivord: dit is myn bloed, dat

voor u vergooten -ivord. Het aannee-

men van Brood en Wyn betekent, dat die toezegging van Christus, door het Geloof, word aangenoomen. —— Het eeten en drinken van Brood en Wyn betekent, hoe de ziel, door allerlei werkzaamheden van het Geloof, voedfel eu verkwikking trekt uit Jezus lyden en fterven , gelyk het lichaam, door het eeten van het brood, en het drinken van den wyn, gevoed wordt. Het Avondmaal is ook een Zegel, dat is, het bevestigt de beloften van dat heil, het welk door het lyden en fterven van J ez us verworven is, aan een iegelyk Disgenoot, wélke die beloften geloovig aanneemt. Dit blykt, om dat Jezus met een byzondere tocpasfing zegt: dit is myn lichaam, dat voor u gebrooken, dit is myn bloed, dat voor u vergooien word. Luk. 22. 12 •— 20. En Paulus noemt het Brood de gemeenfchap van Jezus lichaam, en den Wyn de gemeenfchap

Sluiten