Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis; 6%

de werken de zaligheid verdienen; dat men den Messias lichaamlyk in het Avondmaal nuttigt ; dat men Geboden moet gehoorzaamen, die zondige Menfchen anderen op den hals gelegd hebben, en dergelyken meer : weshalven ik deeze Leer der Hervormde Kerk omhelze, wyl zy by de Leer van den Messias gebleeven is, en nog blyfu

{Deeze Belydenis afgelegd en goedgekeurd zynde, is het Formulier, om den H. Doop te bedienen aan bejaarde Perfoonen, aan Jacob Abas voorleezen, en , dat vyfmaal met ja! door Hem beandwoord zynde, is de H. Doop plegtig aan Hem verrigt door mynen Amptgenoot* den Wel-Eerw. Heert Hendrik van der Bank.)

CN&

Sluiten