Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4st Aanspraak,

(Na den Doop deedt ik de volgende Aanfpraak aan den Gedoopten.)

„Jacob Abas ! tot heden toe een Jood; doch wien wy, van dit tydftip af, eenen Christen , eenen gedoopten Hervormden , en een Lidmaat onzer Gemeente' zullen noemen? Drie dagen zult gy, in de Eeuwigheid, -de allergewigtigfte van uw leven , heeren : den Dag , naamelyk, uwer Geboorte, die U tot het Joodendom bragt: den tegenwoordigen, op welken gy tot Jesus Gemeente zyt overgegaan: en den laat ft en van uw leven, wanneer gy het groote affcheid van de tegenwoordige Waereld zult neemen, en in de Eeuwigheid intreeden.

Overdenk heden, overdenk nog meer in alle levens tyden de gevolgen van den Dag Uwer Geboorte. Hy bragt U onder eene Natie, die, om het verworpen

Evan-

Sluiten