Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanspraak. 65

Schaare , dat gy ons gezogt hébt, en wy U niet; dat gy tot ons gekomen zyt, daar wy U niet kenden; dat wy, uit voorige Ondervindingen van anderen aangaande de trouwloosheid van fommige Bekeerelingen uit de Joodfche Natie, U, met eenen ftillen fchroom, tot het Onderwys in de heilige Leer aangenomen hebben; en dat gy verklaard hebt, na het ontvangen Onderwys, uit eene volle overtuiging , zonder eenige zwaarigheden meer \e hebben, het Evangelie te willen omhelzen, waartoe wy U niet met geld of fchoone beloften omgekogt hebben. En nu, nu hebt gy dat aangenomen: alles is ten einde! Dan de

ftap, heden door U gedaan, de openlyke Belydenis van Jesus Evangelie, de plegtig afgelegde Belofte, de ftaatelyk ontvangen Doop, zyn indedaad groot en gewigtig.— Uw ganfche Natie, ten minsten het grootfte deel, zal, hiervan hoorende, U vloeken, en misfehien, vroeg of laat, noch listen , noch beloften , noch bedreigingen fpaaren, om U tot den afval te beweegen. De Duivel gaat, daarenboven, rondom ons allen ; hy befpiedt onze gangen, en eene Ziel te verflinden is voor hem geene geringe zegepraal. Ook hebben wy een bedorven E hart,

Sluiten