Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 Aanspraakw

Voor het Iaatfte , och of wy allen met deezen Gedoopten het goede tvoord Gods, tot het einde van ons leven, mogen bewaaren, en waardig wandelen bet Evangelie der heerlykheid des zaligen Gods ! Och of wy allen zo verkeeren in deeze tegenwoordige Waereld, dat wy hierna waardig geacht worden om te ftaan , in den grooten dag , voor den Zoon des Mensfchen! Dat het Geloof, de Hoop en de Liefde volmaakt zyn , op dat wy vrymoedigheid mogen hebben ïn den dag des oordeels, naamelyk, dat gelyk hy is , wy ook zyn in deeze waereld. Hiertoe zy de genade met ons allen! Amen !

(Hierop is de Godsdienst mes het Gebed en Gezang be-* Jlooten.)

Sluiten