Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE

e e n e r

BEVATBAARER EN VOLLEDIGER

ONDERWYZING

IN DEN

GODSDIENST,

dan de

IIEIDELBERGSCHE KATECHISMUS behelst; geschikt naar deszelfs

GRONDSTELLINGEN EN LEERÖRDE. uit het hoogduitsch overgezet.

Te AMSTELDAM, by DE ERVEN VAN DAVID KLIPPINK, in de Nes, 1782.

Sluiten