Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H OUD. DERDE AFDEELING. Van eenige byzondere Godsdienstoefeningen, welken Jefus en zyne jongeren aanbeveelen, als middelen ter' bevordering van geloof en Godzaligheid. Bl. 84 111.

I. Van de Godsdienstoefeningen, die tot den byzonderen huislyken Godsdienst der Christenen behooren. . . Bl. 85.

1. Byzondere oefening in het gebed. . BI. 85.

2. Leezen in de heilige fchrift. .■ Bl. 93.

3. Stichtelyk huislyk gezang. . Bl. 95.

II. Van de Godsdienstoefeningen, die tot den openbaaren Godsdienst der Christenen bchooren. BI. 97.

1. Aanhooring der openbaare Godsdienstige verhandelingen. ... Bl. 97.

2. Openbaar gebed, en openbaar Godsdienstig gezang. . , . Bl. 99.

3. Waarneeming der twee plegtige gebruiken van den Christelyken Godsdienst: de doop cn het nachtmaal. . Bl. ior.

4. Milddaadigheid omtrent de armen. . Bl. 109.

ON-

Sluiten