Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en denzelven deelachtig te worden ?

Wat heetrrecht gelooven ?

Wat heet:recht leeven ?

Welke • Godsdienst-oefeningen worden doordenChristelyken Godsdienst den mensch nog in het byronder aanbevolen, als middelen ter bevordering van zyn geloof en Godzaligheid?

EER.

6 INLEIDING.

in de volgende twee Hukken: hy moet recht gelooven, en recht leeven.

Hy moet recht gelooven; dat heet: hy moet van de waarheden van den Godsdienst eene duidelykc en juiste kennis hebben, en ook op goede gronden allerzekerst daarvan overtuigd zyn.

Hy moet recht leeven; dat heet: hy moet alle de voorfchriften van den Godsdienst niet alleen kennen, maar ook beminnen en vervullen.

Behalve de aanwyzing, welke de Bybel, en byzonder het Nieuwe Testament, derhalve de Christelyke Godsdienst, den mensch hieromtrent geeft, beveelt hy hem nog by uitftek het gebed aan en eenige andere Godsdienst-oefeningen, als middelen ter bevordering van geloof en Godzaligheid.

Sluiten