Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STü K. ir

baar, hoogst- verftandig, en volmaakt vry - werkend Wezen is.

Joh. 4. 24. Godt is een geest, ende die hem aenbidden moeten [hem] aenbidden in geest ende waerheit.

ijoh. 4. 12. Niemant en heeft oyt Godt aenfchouwt.

Jef. 40. 28. Daer en is geen door gr ondinge van zyn verftant.

Dat Hy altoosduurend leeft, en alleen onfterflykheid bezit; dat in Hem geene verWisfeling is, en by Hem geene verandering plaats vind.

Jef. 44. 6. Ick ben de eerfte, ende iek ben de laetfte.

Pf. 102. 25—28. Uwe jaren zyn van geflachte tot gejlaehte; — Gy zyt dezelve, ende uwe jaren en Jullen niet geeyndigt worden.

1 Tim. 6. 16. Die alleen onfterflickheyt heeft.

Jac. 1. 17. By welcken geen veranderinge en is, ofte fchaduwe van omkeeringe.

Dat Hy zonder moeite maaken en voortbrengen kan wat Hy wil.

Pf. 115. 3. Onfe Godt is in den hemel, hy doet al wat hem behaegt.

Pf.

Wat, van zyne eeuwigheid en onveranderlyklieid?

Wat, van zyne magt en geweld ?

Sluiten