Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat,van zyne

overiiltegen-

woui'Jigiicid?

Wat, van zyne wyslieid en kennis?

12 I. AFDEELING.

Pf. 33. 8. Want hy /preekt, ende het is 'er: hy gebied ende het ftaet 'er.

Jer. 32. 19. God, groot van rade, ende inachtigh van dade.

Dat Hy niet verre is van een iegelyk fchepfel.

Hand. Apost. 17. 27. De Heere is niet verre van een yegelick van ons.

Pf- I39- 7—10. Waer/oude ick henen gaen voor uwen Geest? ende waer /oude ick henen vlieden voor uw aengefichte? Soo ick op voere ten hemel, gy zyt daer: of beddede ick my in de helle, /iet gy zyt [daer.] Name ick vleugelen des dageraats: woonde ick aen het uyterfte der zee ; oock daer /oude uwe hant my geleyden: ende uwe regterhand /oude my houden.

Dat Hy alles op het verfbndjgfte geordineerd heeft, ook alles allernauwkeurigst kent; weet, wat voorleden, tegenwoordig , en toekomende is.

Pf. 104. 24. ó Heere! gy hebt alle uwe werken met wysheyt gemaekt.

ijoh. 3. 20. Godt is meerder dan ons lierte, ende hy kent alle dingen.

Pf. 139. 1—4. Heere, gy door gr ont, enIe kent my. Gy weet myn fitten ende myn

op-

Sluiten