Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat, van zyne gerechtigheid?

En met welk eene bepaling ?

t <

14 I. AFDEELING.

Deut. 32. 4. Goii is waerheyt, ende en is geen onrecht.

Pf. 5. 5. Gy en zyt geen Godt, die lust heeft aen godtloosheyt.

Hand. Apost. 10. 35. In allen volde die hem vreest ende gerechtigheyt werkt is hem aengemem.

Dat Hy een' ieder naar zyn doen en naar de vruchten zyner werken vergelden zal.

Jer. 17. 10. Ik de Heere doorgronde het herte, [en] proeve de nieren: en dat, om eenen yegelicken te geven na zyne wegen, na de vrugt fyner handelingen.

Jer. 32. 19. Uwe oogen zyn open over alle wegen der menfchen kinderen, om eenen ygelicken te geven na zyne wegen , ende na de vrugt zyner handelingen.

Job 34. 10—12. Verre zy Godt van godtloosheyt, ende de Almachtige van onrecht. Want [na] het werk des menfchen vergeld hy hem : ende na eens yders wech doet hy H hem vinden. — De Almachtige verbeert het recht niet.

Dat Hy, by dit alles, ook barmhartig, genadig en geduldig is; niet wil dat iemant verloren gaa, of ongelukkig worde, maar lat iederéén zich bekeere en leeve.

Exod.

Sluiten