Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waartoe ver plist ons he geloof aanGod den almagtige Schepper e Ünderliottder van alle dm gen ?

Hoe luid de

tweede afdeeling der Chiistelyke Geloofsbelydenis?

iS t AFDEELING/

enal afwezend kan zyn, zo verhindert God het ook niet, maar laat het gefchieden, en beftuurt alles op die wyze dat 'er, echter, nog ten laatfte iets goeds uit voort moet fpruiten.

Het geloof aan God, den almagtigen Schepper en Onderhouder van alle dingen , verpligt ons en moedigt ons aan tot dankbaarheid jegens God, tot vertrouwen op God, en tot onderdaanigheid aan God, of, tot onderwerping aan zynen wil.

Pf. 107. 1. Looft den Heere, want hy is goet, want zyne .goedertierenheyt is in der eeuwigheyt.

Pf- 37' 5- Wentelt uwen wegh op den Heere; ende vertrouwt op hem, hy zal het maken.

Matth. 26. 39. Niet gelyk ik wil, maar gelyk gy [wilt.]

II.

VAN HET GELOOP AAN JESUS CHRISTUS.

I

Het tweede artikel der Christelyke GeGeloofsbelydenis, is als volgt: Ick geloove in Jefum Chrislum Gods eenge-

Sluiten