Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE STUK. 21

yen den Heere. Het zy dan dat wy leven, het zy dat wy fterven, wy zyn des Heer en. —

De eigenlyke beftemming van Jefus Christus was deeze: Hy moest het menfchelyke geilacht aanraeemen, hetzelve van de heerfchappy en ftraf der zonden bevryden, en de menfchen, door zyne leere, gelyk door zynen dood, eerst heilig, en dan ook gelukzalig maaken.

i Tim. 2. 5. 6. Daer is een Middelaer Godes ende der menfchen, de menfche Christus Jefus: Die hemfelven gegeeven heeft [tot'] een rantfoen voor allen.

Col. 1. 14. In Christus hebben wy de verlosfinge door zyn bloet, [namelick] de vergevinge der fonden.

Heb. 10. 14. Hy heeft met eene offerhande in eeuwigheyt volmaekt de geene die ge'heyligt worden.

Volgens Gods wys ontwerp tot onze verlosfing door Christus, wierd Hy, Jefus, de beloofde Verlosfer der menfchen, in den van God daartoe beftemden en gefchiktften tyd, van Maria, eene Joodin, uit het geflachtc van David, zonder vader, en door eene werking van Gods almagtige kracht, als mensch geboren; dat heet: B 3 Hy

Wat was de efi»enlylte beflemming van Tefus Christus?

I

Wat heet : Jefus Christus is ontfangen van den^ Heiligen Geestf en geboren van de maagd Maria ?

Sluiten