Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op welk eene wyze lieeft Jefus Christus i het ontwerp . van God, tot der menfchen gelukzaligheid, : volvoerd?

J <

J t

Wat deed hy, als Leeraar van ■. zyn volk, en, J in 't algemeen, als Leeraar van \ het gantfche menfchelyke Z gcllacht ?

C l b

v z

e

22 I. AFDEELING.

Hy is ontfangen van den Heiligen Geest, geboren van de maagd Maria.

Gal. 4. 4. 5. Wanneer de volheyt de7 tyts gekomen is, heeft God zynen Sone uyt%ezonden, geworden uyt een vrouwe.

Jefus Christus heeft dit Godlyk ontwerp :er herftelling der menfchelyke gelukzaligleid, met de gevviiligfte gehoorzaamheid tan God, en de hartelykfte liefde tot de nenfchen, van het begin tot aan het einie volbragt.

Philipp. 2. 8. Christus Jefus heeft hem elven vernedert, gehoorfaem geworden fynle tot den doot, ja den doot des kruyces.

Na zyn dertigfte jaar wierd Hy de .eeraar van zyn volk, en, in 'tbyzonder, 'an zyne uitverkozen jongeren ; deels elfs, deels door deeze jongeren, nooigde Hy de menfchen tot boete, gaf en, in zyn' eigen wandel, een vooreeld van Gode behaaglyke deugd, en erkondigde hen, op vooraf - gegaane rerklyke verbetering, vergeeving hunner onden.

Matth. 4. 17. Jefus begon te prediken, nde te feggen, Bekeert u. Joh. 13. 15. Ick hebbe a een exempel

ge-

Sluiten