Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 37

ligen Geest geven den genen die hem lid. den?

Het eigenlyke enonderfcheidendekentee- ] ken, dat men werklyk van den Geest van < God en Christus geregeerd word, is een \ Christelyk-vroome wandel. \

Rom. 8. 9; vergeleken met Gal. 5. 22.s Maer foo yemant den Geest Christi niet en

heeft, die en komt hem niet toe. Maer

de vrucht des Geests, is liefde, blydtfchap, vrede , lanhnoedigheyt , goedertierenheyt , goetheyt , gelove, fagtmoedigheyt, matigheyt.

Eene heilige, algemeene, Christelyke' kerk gelooven, heet: 1) volkomen over-; tuigd weezen dat alle menfchen, die recht-1 fchapen- vroom en Godvruchtig zyn, tot de waare kerk van Jefus Christus op de aarde behoren; 2) dat, derhalve, deeze kerk van God en Jefus Christus op de aarde, nooit onder één volk-alléén, maar onder alle menfchen en volken der aarde, haare medeleden heeft gehad, en in het toekomende geftadig zal hebben.

Hand. Apost. 10. 35. Maer in allen volcle , die hem vreest ende gerechtigheyt werkt is hem aengenaem.

C 3 Ee-

Velk is, derialve, nog heend.irigs het igenlyke kenteken dat men •an den (leest 'an God en Christus geve. leerd word?

Vat heet: ee-

ie heilige, at;emeene,;hristelyke :erk gelooven t

Sluiten