Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 t AFDEELING.

hope op hem heeft, die reynight hem felven, gelyck hy reyn is.

2 Cor. 4. 18. Wy merken niet aan de dingen die men fiet, maer de dingen die men niet en fiet.

2 Cor. 5. 2. Want ook in defen fugten wy, verlangende met onze woon/lede, die uyt den hemel is, overkleet te worden.

Rom. 5. 2. 3. 5. Wy roemen in de hope

der heerlikheyt Godts. . Wy roemen oock

in de verdruckinge Ende de hope en

befchaemt niet.

TWEE-

Sluiten