Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 51

die u- wys konnen maken tot faligheyt, door het geloove 't welk in Christo Jefu is. Enz.

II.

VAN DE BOETE.

Jefus en zyne jongeren eifchen van hen, die zich, of vóór hunne belydenis tot dej Christelyke leere, of ook daarna, aan groo- j te en veelvuldige overtredingen der Godlyke geboden hebben fchuidig gemaakt, dat zy boete doen, of zich bekeeren zullen, indien zy aan de beloofde gelukzaligheden deezer leere deel willen hebben.

Mare. 1. 15. Bekeert u, ende gelooft den EuangeUo.

Hand. Apost. 3. 19. Betert u dan, ende bekeert u , op dat uwe fonden mogen uitgewischt worden.

Zy verftaan door deeze boete eene zoda-' nige gchcele gemoedsverandering in den * mensch , waardoor hy , die voorheen de zonde beminde en bedreef, een braaf mensch word, die God en Jefus Christus gehoorzaam is.

Volgens hunne aanwyzing, verkrygtmen 1 zulk eene gemoedsverandering door ernftig»

D 2 na-

Vat eirclienje11 s en zyne ongeren , belalve liet geoof, van de iel ytieren der Christelyke eere ï

Vat verftaan :y door zulk ene boete ?

loe komt men, ok'ens hunne anwyzing, tot

Sluiten