Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 57

Oprechte, hartetyke, en werkzaame liefde tot God, is het eerfte en voornaamfte gebod des Christendoms.

I. PLIGTEN DER LIEFDE TOT C O D.

Deeze liefde tot God, die voornaamelyk in de vier eerfte geboden der aan de Jooden gcgeeven zedelyke wet aanbevolen word, en met welke ook de liefde tot Jefus, dier God tot ons heil in de waereld heeft gezon den, op het naauwst verbonden is, word naar aanwyzing van Jefus en zyne apostelen hoofdzaaklyk kenbaar door het vervuiler der navolgende pligten:

Dat wy God en Jefus Christus recht lee ren kennen.

Joh. 17. 3. Dit is het eeuwige leven, da zyu kennen, den eenigen waerachtigen Godt ende Jefum Christum, dien gy gefonden hebt

2 Pet. 3. 18. Wast op in de ken

nisje onfes Heer en ende Zaligmakers JeJ\ Christi.

Dat wy van Gods beftaan, en zyn volmaaktheden recht leeren overtuigd woi den.

Heb. 11. 6. Die tot Godt komt moet gt koven dat hy is.

D 5 Dt

Wat is het eerfte en voornaamfte gebod des Christendoms V

Als wy Godbe. minnen, welke pligten hebben wy dan omtrent Hem

1 te vervullen? [

1 )

1

En wel met betrekking tot:

. De kennis van God?

> I

2 De overtuiging van zyu 'bL-

- (taan?

t

Sluiten