Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanbidding van God ?

De gehoorzaamheid jegens God ?

De vreeze Gods ?

i

58 II. AFDEELING.

Dat wy Hem-alléén aanbidden, en Hem de diepfte eerbiedenis bewyzen.

Matth. 4. 10. Den Heere uwen Godt fult gy aenbidden, ende hem alleen dienen.

Joh. 4. 24. Die hem aenbidden moeten [hem] aenbidden in geest ende waerheyt.

I Cor. 6. 20. Soo ver heer likt — God in uw' lichaem, ende in uwen geest.

Dat wy zyn woord hooren, en zynen wil doen.

Luc. 11. 28. Salig zyn degene die het woort Gods hooren, ende dat felve bewaren.

Jac. 1. 22. Zyt daders des woordts, ende niet alleen hoorders.

1 Joh. 5. 3 Dit is de liefde Gods, dat wy fyne geboden bewaren.

Dat wy ons yverig bevlytigen Hem te iienen en welbchaaglyk te worden, ook les wegens alles wat Hem mishaagt met heilige vreeze vermyden.

Eph. 6. 7. Dienende met goetwilligheyt ien Heere.

Hand. Apost. 10. 35. Die hem vreest mde gerechtigkeyt werckt is hem aengenaem.

Heb. 12. 28. Laet ons de genade [vast] houden, door dewelke wy wel-behegelik GoIe mogen dienen.

1 Petr..

Sluiten