Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 71

en die ieder mensch, zonder onderfcheid, van ons kan vorderen, zyn:

Dat wy voornaamelyk voor .het geluk zyner ziel zorg draagen, en hem, in de betrachting van waare Christelyke deugd, met ons eigen voorbeeld voorgaan moeten.

Matth. 5. 16. Laet uw licht alfoo fchynen voor de menfchen, datfy uwe goede wercken mogen fien.

1 Petr. 2. 12. Houd uwen wandel eerlick: ■— opdat die qualick van u fpreken uyt de goede wer eken, die fy in [u] fien, Godt verheerlicken mogen.

Dat wy hem, wanneer hy zondigt, vcrmaanen, beftraffen, en trachten te verbeteren.

1 Thesf. 5. 11. Vermaent malkanderen, endeJlicht £'een den anderen.

1 Thesf. 5. 14. Vermaent de ongeregelde.

Jac. 5. 20. De gene die eenen fondaer van de dwalinge zynes wegs bekeert , fal een ziele van den doot behouden.

Dat wy hem geene ergernis, en geene gelegenheid tot zondigen geeven.

Matth. 18. 7. Wee dien menfche door wekken de ergemisfe komt.

E 4 Rom

Onderrichting ;n ccn aocd voorbeeld V

Vermaning en Itefdervke beftraffing ?

Vermyding va« ergernis?

Sluiten