Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechtvaardigheid en billykheid ?

Waarheid cn getrouwheid ?

Medetyden en milddttadisbeid ? '

74 II, AFDEELING.

[fynen] naesten behage ten goede, tot ftichtinge.

Philipp. 2. 4. Een yegelick [fie] — op het gene dat der anderen is.

1 Petr. 4. 10. Een yegelick — bediene — den anderen.

Dat wy niet alleen elk het zyne geeven; maar ook, in menigerlei voorvallen, iets van ons recht afftaan: dat wy niet alleen rechtvaardig, maar ook billyk met hem handelen.

1 Tim. 6. ir. Jaeght na gerechtigheyt.

Rom. 13. 7. Geeft —een yegelik dat gy fchuldigh zyt.

1 Thesf. 5. 15. Jaeght alle tydt het goede na, foo tegen malkanderen als tegen alle.

Dat wy ons altyd in onze bezigheden met onzen naasten, zo in daaden als woorden, der waarheid bevlytigen , en wat wy bclooven ook nakomen.

Eph. 4. 25. Spreeckt de waerheyt een yegelick met fynen naesten.

Philipp. 4. 8. Al wat waarachtig is — dat felve bedenckt.

Dat wy hem in zynen nood byftaan.

Luc. 6. 38. Geeft , ende u fal gegeven worden.

Leb.

Sluiten