Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door welke beweegredenenmoedigen Jefus en zyne jóngeren ons aan , ter vervulling van alle deeze pligten eener algemeene lief-

76 II. AFDEELING.

gaeti] over de gene die gene barmhertigheyt gedaen cn heeft.

Col. 3. 8. Leght — af— gramfchap, toornigheydt, quaetheydt, lasteringe.

1 Petr. 2. 1. Leght — af alle — bedrogh ende geveynstheyt.

Col. 4. 6. Uw' woort zy alle tyt in aengenaemheyt, met zout befprenght.

Eph. 4. 29. Geen vuyle reden en ga uyt uwen mont.

1 Cor. 6. 10. Noch dieven, — noch rovers en fullen het Coninckryche Gods be-crven.

Eph. 4. 25. Legget af de leugen.

Matth. 5. 2 r. Gy hebt gehoort dat — gefegt is, Gy en fult niet dooden.

Rom. 13. 9. Gy en fult geen overfpcl doen, Gy en fult niet dooden, Gy en fult niet ftelen, Gy en fult geen valfchegetuygenisfe geven, Gy en fult niet begeer en , ende foo daer ecnigh ander gebodt is, wordt in dit woort ah in een hooftfomme begrepen, [namelik] in dit, Gyfult uwen naesten liefhebben gelyck u felven.

Ter vervulling van alle deeze pligten eener algemeene liefde tot den naasten, moedigen Jefus en zyne jongeren ons aan,door de fterkfte beweegredenen, waarvan doezen de voornaamflen zyn: dathy, die ze

vul-

Sluiten