Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. S5

dienst, — en, door milddaadige liefdegiften omtrent de armen, in de Godsdienstige vergaderingen der Christenen. Deeze Godsdienstoefeningen behooren tot den openbaaren Christelyken Godsdienst.

I.

VAN DE GODSDIENSTOEFENINGEN, DIE TOT DEN BYZON DEREN HUTSLYICEN GODSDIENST DER CHRISTENEN BEHOOREN.

I. BYZONDERE OEFENING IN HET GEBED.

Jefus en zyne jongeren beveelen het gebed aan als een voortreflyk middel ter verfterking des geloofs aan God, en ter bevordering van goede gevoelens: want, volgens hunne leering, word daardoor niet alleen rust, blydfchap, en troost, maar ook waare vroomheid in het hart verwekt en onderhouden; ja, het is tevens het zekerfte behoedmiddel tegen alle verlokkingen tot kwaad.

Zie het voorbeeld van Jefus Christus: Luc. 6. 12. en Matth. 14. 23.

Luc. 11. 13. Indien—gy die boos zyt, F 3 weet

Tn hoe verre beveelen Jefus en zyne jongeren het gebed aan ?

Sluiten