Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat verftaan zy door gebed; en wat is ei genlyk bidden?

Maar, wat heet dan bidden , in een' bepaalder' zin?

Sé III. AFDEELING.

weet uwe kinderen goede gaven te geven, hoe veel te meer fal de hemelfche Vader den Heyligen Geest geven den génen, die hembidden?

Jac. i. 5. Indien yemant van u wysheyt mtbreeckt, dat hyfe van Godt begeer e.

Matth. 26. 41. — Bidt, op dat gy niet in verfoekinge en komt.

Ieder leevendige en aanhoudende bezigheid des gemoeds, en overdenking van zulke waarheden, die God, en Godlyke dingen, betreffen, wanneer die bezigheid in het byzonder met eene evenzo leevendige voorflelling van een' in allen opzigten tegenwoordig zynden God gepaard gaat, is, in den cigenlykftcn zin, gebed.

Bidden is, derhalve, niet alleen, zich mcü zulke overdenkingen in afgezonderde ftjlle uuren van aandacht bezig houden; maar, in een' naauw bepaalder' zin, word 'er ook door verftaan, iedere woordclyke aanfpraak tot God, in welke wy Hem, of, onzen wensch te kennen geeven, dat Hy zo wel onze eigen behoefte alsook die van anderen vervulle; of, wanneer Hy zulks in doezen en geenen gevalle reeds mogt gedaan hebben, onze dankbaarheid daarvoor opofferen. 1 Tim. 2. 1. Ick vermane — voor alle

din*

Sluiten